श्री मंगल ग्रह अष्टोत्तर शतनामावली – 108 नाम

Mangal

ॐ महीसुताय नमः।
ॐ महाभागाय नमः।
ॐ मङ्गलाय नमः।
ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ महाशूराय नमः।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः।
ॐ महारौद्राय नमः।
ॐ महाभद्राय नमः।

ॐ माननीयाय नमः।
ॐ दयाकराय नमः।
ॐ मानदाय नमः।
ॐ अपर्वणाय नमः।
ॐ क्रूराय नमः।
ॐ तापत्रयविवर्जिताय नमः।
ॐ सुप्रतीपाय नमः।
ॐ सुताम्राक्षाय नमः।
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।

ॐ सुखप्रदाय नमः।
ॐ वक्रस्तम्भादिगमनाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ वीरभद्राय नमः।
ॐ विरूपाक्षाय नमः।
ॐ विदूरस्थाय नमः।
ॐ विभावसवे नमः।
ॐ नक्षत्रचक्रसञ्चारिणे नमः।

ॐ क्षत्रपाय नमः।
ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः।
ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः।
ॐ क्षमायुक्ताय नमः।
ॐ विचक्षणाय नमः।
ॐ अक्षीणफलदाय नमः।
ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः।
ॐ वीतरागाय नमः।
ॐ वीतभयाय नमः।
ॐ विज्वराय नमः।

ॐ विश्वकारणाय नमः।
ॐ नक्षत्रराशिसञ्चाराय नमः।
ॐ नानाभयनिकृन्तनाय नमः।
ॐ वन्दारुजनमन्दाराय नमः।
ॐ वक्रकुञ्चितमूर्धजाय नमः।
ॐ कमनीयाय नमः।
ॐ दयासाराय नमः।
ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः।
ॐ भयघ्नाय नमः।
ॐ भव्यफलदाय नमः।

ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः।
ॐ शत्रुहन्त्रे नमः।
ॐ शमोपेताय नमः।
ॐ शरणागतपोषनाय नमः।
ॐ साहसिने नमः।
ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ समरदुर्जयाय नमः।
ॐ दुष्टदूराय नमः।
ॐ शिष्टपूज्याय नमः।

ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः।
ॐ दुश्चेष्टवारकाय नमः।
ॐ दुःखभञ्जनाय नमः।
ॐ दुर्धराय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ दुःस्वप्नहन्त्रे नमः।
ॐ दुर्धर्षाय नमः।
ॐ दुष्टगर्वविमोचनाय नमः।
ॐ भरद्वाजकुलोद्भूताय नमः।
ॐ भूसुताय नमः।

ॐ भव्यभूषणाय नमः।
ॐ रक्ताम्बराय नमः।
ॐ रक्तवपुषे नमः।
ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः।
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
ॐ गदाधारिणे नमः।
ॐ मेषवाहाय नमः।
ॐ मिताशनाय नमः।
ॐ शक्तिशूलधराय नमः।
ॐ शाक्ताय नमः।
ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः।

ॐ तार्किकाय नमः।
ॐ तामसाधाराय नमः।
ॐ तपस्विने नमः।
ॐ ताम्रलोचनाय नमः।
ॐ तप्तकाञ्चनसङ्काशाय नमः।
ॐ रक्तकिञ्जल्कसन्निभाय नमः।
ॐ गोत्राधिदेवाय नमः।
ॐ गोमध्यचराय नमः।
ॐ गुणविभूषणाय नमः।
ॐ असृजे नमः।

ॐ अङ्गारकाय नमः।
ॐ अवन्तीदेशाधीशाय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ सूर्ययाम्यप्रदेशस्थाय नमः।
ॐ घुने नमः।
ॐ यौवनाय नमः।
ॐ याम्यहरिन्मुखाय नमः।
ॐ याम्यदिङ्मुखय नमः।
ॐ त्रिकोणमण्डलगताय नमः।
ॐ त्रिदशाधिपसन्नुताय नमः।

ॐ शुचये नमः।
ॐ शुचिकराय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शुचिवश्याय नमः।
ॐ शुभावहाय नमः।
ॐ मेषवृश्चिकराशीशाय नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ मितभाषणाय नमः।
ॐ सुखप्रदाय नमः।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें