श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तरशत नामावलि

Ganesh Ji

ॐ विनायकाय नमः
ॐ विघ्नराजाय नमः
ॐ गौरीपुत्राय नमः
ॐ गणेश्वराय नमः
ॐ स्कंदाग्रजाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ पूताय नमः
ॐ दक्षाय नमः
ॐ अध्यक्षाय नमः
ॐ द्विजप्रियाय नमः (10)

ॐ अग्निगर्भच्छिदे नमः
ॐ इंद्रश्रीप्रदाय नमः
ॐ वाणीप्रदाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ॐ शर्वतनयाय नमः
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः
ॐ सर्वात्मकाय नमः
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
ॐ देवाय नमः (20)

ॐ अनेकार्चिताय नमः
ॐ शिवाय नमः
ॐ शुद्धाय नमः
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः
ॐ शांताय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ गजाननाय नमः
ॐ द्वैमात्रेयाय नमः
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः (30)

ॐ एकदंताय नमः
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ चतुराय नमः
ॐ शक्तिसंयुताय नमः
ॐ लंबोदराय नमः
ॐ शूर्पकर्णाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ ग्रहपतये नमः (40)

ॐ कामिने नमः
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः
ॐ पाशांकुशधराय नमः
ॐ चंडाय नमः
ॐ गुणातीताय नमः
ॐ निरंजनाय नमः
ॐ अकल्मषाय नमः
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः
ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः (50)

ॐ वरदाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ विद्वत् प्रियाय नमः
ॐ वीतभयाय नमः
ॐ गदिने नमः
ॐ चक्रिणे नमः
ॐ इक्षुचापधृते नमः
ॐ श्रीदाय नमः
ॐ अजाय नमः (60)


ॐ उत्पलकराय नमः
ॐ श्रीप्रतये नमः
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः
ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः
ॐ जटिलाय नमः
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः
ॐ चंद्रचूडामणये नमः
ॐ कांताय नमः
ॐ पापहारिणे नमः
ॐ समाहिताय नमः (70)

ॐ आश्रिताय नमः
ॐ श्रीकराय नमः
ॐ सौम्याय नमः
ॐ भक्तवांछितदायकाय नमः
ॐ शांताय नमः
ॐ कैवल्यसुखदाय नमः
ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः
ॐ ज्ञानिने नमः
ॐ दयायुताय नमः
ॐ दांताय नमः (80)

ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः
ॐ प्रमत्तदैत्यभयताय नमः
ॐ श्रीकंठाय नमः
ॐ विबुधेश्वराय नमः
ॐ रमार्चिताय नमः
ॐ निधये नमः
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः
ॐ स्थूलकंठाय नमः
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः
ॐ सामघोषप्रियाय नमः (90)

ॐ परस्मै नमः
ॐ स्थूलतुंडाय नमः
ॐ अग्रण्ये नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ वागीशाय नमः
ॐ सिद्धिदायकाय नमः
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः
ॐ शैलेंद्र तनुजोत्संगखेलनोत्सुक मानसाय नमः (100)

ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ मूषिकवाहनाय नमः
ॐ हृष्टाय नमः
ॐ तुष्टाय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः (108)

॥ इति श्रीविघ्नेश्वराष्टोत्तर शतनामावलीः संपूर्णा ॥

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें