केतु के 108 नाम

Ketu

केतु के 108 नाम जप कर अपना भाग्य बनाये-

ॐ केतवे नमः।
ॐ स्थूलशिरसे नमः।
ॐ शिरोमात्राय नमः।
ॐ ध्वजाकृतये नमः।
ॐ नवग्रहयुताय नमः।
ॐ सिंहिकासुरीगर्भसम्भवाय नमः।
ॐ महाभीतिकराय नमः।
ॐ चित्रवर्णाय नमः।
ॐ श्रीपिङ्गलाक्षकाय नमः।
ॐ फुल्लधूम्रसङ्काषाय नमः।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः।
ॐ महोदराय नमः।
ॐ रक्तनेत्राय नमः।
ॐ चित्रकारिणे नमः।
ॐ तीव्रकोपाय नमः।
ॐ महासुराय नमः।
ॐ क्रूरकण्ठाय नमः।
ॐ क्रोधनिधये नमः।
ॐ छायाग्रहविशेषकाय नमः।
ॐ अन्त्यग्रहाय नमः।
ॐ महाशीर्षाय नमः।
ॐ सूर्यारये नमः।
ॐ पुष्पवद्ग्राहिणे नमः।
ॐ वरहस्ताय नमः।
ॐ गदापाणये नमः।
ॐ चित्रवस्त्रधराय नमः।
ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः।
ॐ घोराय नमः।
ॐ चित्ररथाय नमः।
ॐ शिखिने नमः।
ॐ कुलुत्थभक्षकाय नमः।
ॐ वैडूर्याभरणाय नमः।
ॐ उत्पातजनकाय नमः।
ॐ शुक्रमित्राय नमः।
ॐ मन्दसखाय नमः।
ॐ गदाधराय नमः।
ॐ नाकपतये नमः।
ॐ अन्तर्वेदीश्वराय नमः।
ॐ जैमिनिगोत्रजाय नमः।
ॐ चित्रगुप्तात्मने नमः।
ॐ दक्षिणामुखाय नमः।
ॐ मुकुन्दवरपात्राय नमः।
ॐ महासुरकुलोद्भवाय नमः।
ॐ घनवर्णाय नमः।
ॐ लम्बदेवाय नमः।
ॐ मृत्युपुत्राय नमः।
ॐ उत्पातरूपधारिणे नमः।
ॐ अदृश्याय नमः।
ॐ कालाग्निसन्निभाय नमः।
ॐ नृपीडाय नमः।
ॐ ग्रहकारिणे नमः।
ॐ सर्वोपद्रवकारकाय नमः।
ॐ चित्रप्रसूताय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः।
ॐ अपसव्यप्रचारिणे नमः।
ॐ नवमे पापदायकाय नमः।
ॐ पञ्चमे शोकदाय नमः।
ॐ उपरागखेचराय नमः।
ॐ अतिपुरुषकर्मणे नमः।
ॐ तुरीये सुखप्रदाय नमः।
ॐ तृतीये वैरदाय नमः।
ॐ पापग्रहाय नमः।
ॐ स्फोटककारकाय नमः।
ॐ प्राणनाथाय नमः।
ॐ पञ्चमे श्रमकारकाय नमः।
ॐ द्वितीयेऽस्फुटवग्दात्रे नमः।
ॐ विषाकुलितवक्त्रकाय नमः।
ॐ कामरूपिणे नमः।
ॐ सिंहदन्ताय नमः।
ॐ कुशेध्मप्रियाय नमः।
ॐ चतुर्थे मातृनाशाय नमः।
ॐ नवमे पितृनाशकाय नमः।
ॐ अन्त्ये वैरप्रदाय नमः।
ॐ सुतानन्दन्निधनकाय नमः।
ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः।
ॐ अनङ्गाय नमः।
ॐ कर्मराश्युद्भवाय नमः।
ॐ उपान्ते कीर्तिदाय नमः।
ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः।
ॐ अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः।
ॐ धने बहुसुखप्रदाय नमः।
ॐ जनने रोगदाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः।
ॐ ग्रहनायकाय नमः।
ॐ पापदृष्टये नमः।
ॐ खेचराय नमः।
ॐ शाम्भवाय नमः।
ॐ अशेषपूजिताय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ नटाय नमः।
ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः।
ॐ धूम्राय नमः।
ॐ सुधापायिने नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ॐ सिंहासनाय नमः।
ॐ केतुमूर्तये नमः।
ॐ रवीन्दुद्युतिनाशकाय नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ पीडकाय नमः।
ॐ अमर्त्याय नमः।
ॐ विष्णुदृष्टाय नमः।
ॐ असुरेश्वराय नमः।
ॐ भक्तरक्षाय नमः।
ॐ वैचित्र्यकपटस्यन्दनाय नमः।
ॐ विचित्रफलदायिने नमः।
ॐ भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें