हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली – 108 नाम

Hanuman Ji

बजरंगबली बालाजी हनुमान जी के 108 नाम अर्थ सहित

ॐ श्री आञ्जनेयाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ हनुमते नमः
ॐ मारुतात्मजाय नमः
ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः
ॐ अशोकवनिकाच्चेत्रे नमः
ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः
ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः
ॐ रक्षोविध्वंसकारकायनमः ॥ 10 ॥

ॐ वरविद्या परिहाराय नमः
ॐ परशौर्य विनाशनाय नमः
ॐ परमन्त्र निराकर्त्रे नमः
ॐ परमन्त्र प्रभेदकाय नमः
ॐ सर्वग्रह विनाशिने नमः
ॐ भीमसेन सहायकृते नमः
ॐ सर्वदुःख हराय नमः
ॐ सर्वलोक चारिणे नमः
ॐ मनोजवाय नमः
ॐ पारिजात धृममूलस्थाय नमः ॥ 20 ॥

ॐ सर्वमन्त्र स्वरूपवते नमः
ॐ सर्वतन्त्र स्वरूपिणे नमः
ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः
ॐ कपीश्वराय नमः
ॐ महाकायाय नमः
ॐ सर्वरोगहराय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ बलसिद्धिकराय नमः
ॐ सर्वविद्यासम्पत्र्पदायकाय नमः
ॐ कपिसेना नायकाय नमः ॥ 30 ॥

ॐ भविष्यच्चतुराननाय नमः
ॐ कुमार ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ रत्नकुण्डल दीप्तिमते नमः
ॐ सञ्चलद्वाल सन्नद्धलम्बमान शिखोज्ज्वलाय नमः
ॐ गन्धर्व विद्यातत्त्वज्ञाय नमः
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
ॐ कारागृह विमोक्त्रे नमः
ॐ शृङ्खलाबन्धविमोचकाय नमः
ॐ सागरोत्तारकाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ रामदूताय नमः
ॐ प्रतापवते नमः
ॐ वानराय नमः
ॐ केसरीसुताय नमः
ॐ सीताशोक निवारणाय नमः
ॐ अञ्जना गर्भसम्भूताय नमः
ॐ बालार्क सदृशाननाय नमः
ॐ विभीषण प्रियकराय नमः
ॐ दशग्रीव कुलान्तकाय नमः
ॐ लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः ॥ 50 ॥


ॐ वज्रकायाय नमः
ॐ महाद्युतये नमः
ॐ चिरञ्जीविने नमः
ॐ रामभक्ताय नमः
ॐ दैत्यकार्य विघातकाय नमः
ॐ अक्षहन्त्रे नमः
ॐ काञ्चनाभाय नमः
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
ॐ महातपसे नमः
ॐ लङ्किणीभञ्जनाय नमः ॥ 60 ॥

ॐ श्रीमते नमः
ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः
ॐ गन्धमादन शैलस्थाय नमः
ॐ लङ्कापुर विदाहकाय नमः
ॐ सुग्रीव सचिवाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः
ॐ सुरार्चिताय नमः
ॐ महातेजसे नमः ॥ 70 ॥

ॐ रामचूडामणि प्रदाय नमः
ॐ कामरूपिणे नमः
ॐ श्री पिङ्गलाक्षाय नमः
ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः
ॐ कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलाय नमः
ॐ विजितेन्द्रियाय नमः
ॐ रामसुग्रीव सन्धात्रे नमः
ॐ महारावण मर्दनाय नमः
ॐ स्फटिकाभाय नमः
ॐ वागधीशाय नमः ॥ 80 ॥

ॐ नवव्याकृति पण्डिताय नमः
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ दीनबन्धवे नमः
ॐ महात्मने नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ सञ्जीवन नगार्त्रे नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ वाग्मिने नमः
ॐ दृढव्रताय नमः ॥ 90 ॥

ॐ कालनेमि प्रमथनाय नमः
ॐ हरिमर्कट मर्कटायनमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ शतकण्ठ मदापहृतेनमः
ॐ योगिने नमः
ॐ रामकथालोलाय नमः
ॐ सीतान्वेषण पण्डिताय नमः
ॐ वज्रनखाय नमः ॥ 100 ॥

ॐ रुद्रवीर्य समुद्भवाय नमः
ॐ इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रनिवारकाय नमः
ॐ पार्थध्वजाग्र संवासिने नमः
ॐ शरपञ्जर भेदकाय नमः
ॐ दशबाहवे नमः
ॐ लोकपूज्याय नमः
ॐ जाम्बवतीत्प्रीतिवर्धनाय नमः
ॐ सीतासमेत श्रीरामपादसेवादुरन्धराय नमः ॥ 108 ॥

 

॥ इति श्रीहनुमानअष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें