भगवान नरसिम्हा के 108 नाम

Narsingh Bhagwan

ॐ नारसिंहाय नमः

ॐ महासिंहाय नमः

ॐ दिव्य सिंहाय नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ उग्र सिंहाय नमः

ॐ महादेवाय नमः


ॐ स्तम्भजाय नमः

ॐ उग्रलोचनाय नमः

ॐ रौद्राय नमः

ॐ सर्वाद्भुताय नमः

ॐ श्रीमते नमः

ॐ योगानन्दाय नमः

ॐ त्रिविक्रमाय नमः

ॐ हरये नमः

ॐ कोलाहलाय नमः


ॐ चक्रिणे नमः

ॐ विजयाय नमः

ॐ जयवर्णनाय नमः

ॐ पञ्चाननाय नमः

ॐ परब्रह्मणे नमः

ॐ अघोराय नमः

ॐ घोर विक्रमाय नमः

ॐ ज्वलन्मुखाय नमः

ॐ महा ज्वालाय नमः

ॐ ज्वालामालिने नमः

ॐ महा प्रभवे नमः

ॐ निटलाक्षाय नमः

ॐ सहस्राक्षाय नमः

ॐ दुर्निरीक्षाय नमः

ॐ प्रतापनाय नमः

ॐ महादंष्ट्रायुधाय नमः

ॐ प्राज्ञाय नमः

ॐ चण्डकोपिने नमः

ॐ सदाशिवाय नमः

ॐ हिरण्यक शिपुध्वंसिने नमः

ॐ दैत्यदान वभञ्जनाय नमः

ॐ गुणभद्राय नमः

ॐ महाभद्राय नमः

ॐ बलभद्रकाय नमः

ॐ सुभद्रकाय नमः

ॐ करालाय नमः

ॐ विकरालाय नमः

ॐ विकर्त्रे नमः

ॐ सर्वर्त्रकाय नमः

ॐ शिंशुमाराय नमः

ॐ त्रिलोकात्मने नमः

ॐ ईशाय नमः

ॐ सर्वेश्वराय नमः

ॐ विभवे नमः

ॐ भैरवाडम्बराय नमः

ॐ दिव्याय नमः

ॐ अच्युताय नमः

ॐ कवये नमः

ॐ माधवाय नमः

ॐ अधोक्षजाय नमः

ॐ अक्षराय नमः

ॐ शर्वाय नमः

ॐ वनमालिने नमः

ॐ वरप्रदाय नमः

ॐ विश्वम्भराय नमः

ॐ अध्भुताय नमः

ॐ भव्याय नमः

ॐ श्रीविष्णवे नमः

ॐ पुरुषोत्तमाय नमः

ॐ अनघास्त्राय नमः

ॐ नखास्त्राय नमः

ॐ सूर्य ज्योतिषे नमः

ॐ सुरेश्वराय नमः

ॐ सहस्रबाहवे नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ सर्वसिद्ध प्रदायकाय नमः

ॐ वज्रदंष्ट्रय नमः

ॐ वज्रनखाय नमः

ॐ महानन्दाय नमः

ॐ परन्तपाय नमः

ॐ सर्वमन्त्रैक रूपाय नमः

ॐ सर्वयंत्रविदरणाय नमः

ॐ सर्वतन्त्रात्मकाय नमः

ॐ अव्यक्ताय नमः

ॐ सुव्यक्ताय नमः

ॐ भक्तवत्सलय नमः

ॐ वैशाख शुक्ल भूतोत्धाय नमः

ॐ शरणागत वत्सलाय नमः

ॐ उदार कीर्तये नमः

ॐ पुण्यात्मने नमः

ॐ महात्माने नमः

ॐ चंदा विक्रमाया नमः.

ॐ वेदत्रय प्रपूज्याय नमः

ॐ प्रपूज्यया नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ परमेश्वराय नमः

ॐ श्री वत्साङ्काय नमः

ॐ जगद्व्यपिने नमः

ॐ जगन्मयाय नमः

ॐ जगतपलाया नमः

ॐ जगन्नाथाय नम:

ॐ महाकायाय नमः

ॐ द्विरूपभ्रते नमः

ॐ परमात्मने नमः

ॐ परज्योतिषे नमः

ॐ निर्गुणाय नमः

ॐ नृके सरिणे नमः

ॐ परतत्त्वाय नमः

ॐ परन्धाम्ने नमः

ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः

ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः

ॐ सर्वात्मने नमः

ॐ प्रह्लाद पालकाय नमः

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें