भगवान शुक्र के 108 नाम

Shukra Bhagwan

शुक्र के 108 नाम का जाप करने से कष्ट दूर होता है *

ॐ शुक्राय नमः।

ॐ शुचये नमः।

ॐ शुभगुणाय नमः।

ॐ शुभदाय नमः।

ॐ शुभलक्षणाय नमः।

ॐ शोभनाक्षाय नमः।

ॐ शुभ्रवाहाय नमः।

ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः।

ॐ दीनार्तिहरकाय नमः।

ॐ दैत्यगुरवे नमः।

ॐ देवाभिवन्दिताय नमः।

ॐ काव्यासक्ताय नमः।

ॐ कामपालाय नमः।

ॐ कवये नमः।

ॐ कल्याणदायकाय नमः।

ॐ भद्रमूर्तये नमः।

ॐ भद्रगुणाय नमः।

ॐ भार्गवाय नमः।

ॐ भक्तपालनाय नमः।

ॐ भोगदाय नमः।

ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः।

ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।

ॐ चारुशीलाय नमः।

ॐ चारुरूपाय नमः।

ॐ चारुचन्द्रनिभाननाय नमः।

ॐ निधये नमः।

ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः।

ॐ नीतिविद्याधुरन्धराय नमः।

ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः।

ॐ सर्वापद्गुणवर्जिताय नमः।

ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः।

ॐ सकलागमपारगाय नमः।

ॐ भृगवे नमः।

ॐ भोगकराय नमः।

ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः।

ॐ मनस्विने नमः।

ॐ मानदाय नमः।

ॐ मान्याय नमः।

ॐ मायातीताय नमः।

ॐ महायशसे नमः।

ॐ बलिप्रसन्नाय नमः।

ॐ अभयदाय नमः।

ॐ बलिने नमः।

ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।

ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः।

ॐ बलिबन्धविमोचकाय नमः।

ॐ घनाशयाय नमः।

ॐ घनाध्यक्षाय नमः।

ॐ कम्बुग्रीवाय नमः।

ॐ कलाधराय नमः।

ॐ कारुण्यरससम्पूर्णाय नमः।

ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः।

ॐ श्वेताम्बराय नमः।

ॐ श्वेतवपुषे नमः।

ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः।

ॐ अक्षमालाधराय नमः।

ॐ अचिन्त्याय नमः।

ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः।

ॐ नक्षत्रगणसञ्चाराय नमः।

ॐ नयदाय नमः।

ॐ नीतिमार्गदाय नमः।

ॐ वर्षप्रदाय नमः।

ॐ हृषीकेशाय नमः।

ॐ क्लेशनाशकराय नमः।

ॐ कवये नमः।

ॐ चिन्तितार्थप्रदाय नमः।

ॐ शान्तमतये नमः।

ॐ चित्तसमाधिकृते नमः।

ॐ आधिव्याधिहराय नमः।

ॐ भूरिविक्रमाय नमः।

ॐ पुण्यदायकाय नमः।

ॐ पुराणपुरुषाय नमः।

ॐ पूज्याय नमः।

ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः।

ॐ अजेयाय नमः।

ॐ विजितारातये नमः।

ॐ विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः।

ॐ कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय नमः।

ॐ मन्दहासाय नमः।

ॐ महामतये नमः।

ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः।

ॐ मुक्तिदाय नमः।

ॐ मुनिसन्नुताय नमः।

ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः।

ॐ रथस्थाय नमः।

ॐ रजतप्रभाय नमः।

ॐ सूर्यप्राग्देशसञ्चाराय नमः।

ॐ सुरशत्रुसुहृदे नमः।

ॐ कवये नमः।

ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः।

ॐ दुर्धराय नमः।

ॐ धर्मपालकाय नमः।

ॐ भाग्यदाय नमः।

ॐ भव्यचारित्राय नमः।

ॐ भवपाशविमोचकाय नमः।

ॐ गौडदेशेश्वराय नमः।

ॐ गोप्त्रे नमः।

ॐ गुणिने नमः।

ॐ गुणविभूषणाय नमः।

ॐ ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूताय नमः।

ॐ ज्येष्ठाय नमः।

ॐ श्रेष्ठाय नमः।

ॐ शुचिस्मिताय नमः।

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।

ॐ अनन्ताय नमः।

ॐ सन्तानफलदायकाय नमः।

ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।

ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें