भगवान कुबेर के 108 नाम

Shri Kuber Ji

ॐ कुबेराय नमः।

ॐ धनदाय नमः।

ॐ श्रीमाते नमः।

ॐ यक्षेशाय नमः।

ॐ गुह्यकेश्वराय नमः।

ॐ निधीशाय नमः।


ॐ शङ्करसखाय नमः।

ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः।

ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।

ॐ पूर्णाय नमः।

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।

ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः।

ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।

ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः।

ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।


ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः।

ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।

ॐ महते नमः।

ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः।

ॐ पूज्याय नमः।

ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः।

ॐ इलपिलापतये नमः।

ॐ कोशाधीशाय नमः।

ॐ कुलोचिताय नमः।

ॐ अश्वारूढाय नमः।

ॐ विश्ववन्द्याय नमः।

ॐ विशेषज्ञानाय नमः।

ॐ विशारदाय नमः।

ॐ नलकूबरनाथाय नमः।

ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।

ॐ गूढमन्त्राय नमः।

ॐ वैश्रवणाय नमः।

ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।

ॐ एकपिनाकाय नमः।

ॐ अलकाधीशाय नमः।

ॐ पौलस्त्याय नमः।

ॐ नरवाहनाय नमः।

ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।

ॐ राज्यदाय नमः।

ॐ रावणाग्रजाय नमः।

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।

ॐ उद्यानविहाराय नमः।

ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः।

ॐ महोत्सहाय नमः।

ॐ महाप्राज्ञाय नमः।

ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः।

ॐ सार्वभौमाय नमः।

ॐ अङ्गनाथाय नमः।

ॐ सोमाय नमः।

ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।

ॐ पुण्यात्मने नमः।

ॐ पुरूहुतश्रियै नमः।

ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।

ॐ नित्यकीर्तये नमः।

ॐ निधिवेत्रे नमः।

ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः।

ॐ यक्षिनीवृताय नमः।

ॐ यक्षाय नमः।

ॐ परमशान्तात्मने नमः।

ॐ यक्षराजे नमः।

ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः।

ॐ किन्नरेश्वराय नमः।

ॐ किंपुरुशनाथाय नमः।

ॐ नाथाय नमः।

ॐ खट्कायुधाय नमः।

ॐ वशिने नमः।

ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः।

ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः।

ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः।

ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः।

ॐ नित्येश्वराय नमः।

ॐ धनाधयक्षाय नमः।

ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः।

ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः।

ॐ सकृताय नमः।

ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः।

ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः।

ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः।

ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।

ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।

ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः।

ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः।

ॐ नित्यानन्दाय नमः।

ॐ सुखाश्रयाय नमः।

ॐ नित्यतृप्ताय नमः।

ॐ निधित्तरै नमः।

ॐ निराशाय नमः।

ॐ निरुपद्रवाय नमः।

ॐ नित्यकामाय नमः।

ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।

ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः।

ॐ शान्ताय नमः।

ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

ॐ सर्वसम्मताय नमः।

ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।

ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः।

ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।

ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः।

ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।

ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः।

ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः।

ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।

ॐ तुष्टाय नमः।

ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः।

ॐ शिवपूजारताय नमः।

ॐ अनघाय नमः।

ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें