श्री बुध ग्रह अष्टोत्तर शतनामावली – 108 नाम

Budh Dev

ॐ बुधाय नमः।

ॐ बुधार्चिताय नमः।

ॐ सौम्याय नमः।

ॐ सौम्यचित्ताय नमः।

ॐ शुभप्रदाय नमः।

ॐ दृढव्रताय नमः।

ॐ दृढफलाय नमः।

ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः।

ॐ सत्यवासाय नमः।

ॐ सत्यवचसे नमः।

ॐ श्रेयसां पतये नमः।

ॐ अव्ययाय नमः।

ॐ सोमजाय नमः।

ॐ सुखदाय नमः।

ॐ श्रीमते नमः।

ॐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः।

ॐ वेदविदे नमः।

ॐ वेदतत्त्वाशाय नमः।

ॐ वेदान्तज्ञानभास्कराय नमः।

ॐ विद्याविचक्षणाय नमः।

ॐ विदुषे नमः।

ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः।

ॐ ऋजवे नमः।

ॐ विश्वानुकूलसञ्चाराय नमः।

ॐ विशेषविनयान्विताय नमः।

ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः।

ॐ वीर्यवते नमः।

ॐ विगतज्वराय नमः।

ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः।

ॐ अनन्ताय नमः।

ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः।

ॐ बुद्धिमते नमः।

ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः।

ॐ बलिने नमः।

ॐ बन्धविमोचकाय नमः।

ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः।

Namah।ॐ वासवाय नमः।

ॐ वसुधाधिपाय नमः।

ॐ प्रसन्नवदनाय नमः।

ॐ वन्द्याय नमः।

ॐ वरेण्याय नमः।

ॐ वाग्विलक्षणाय नमः।

ॐ सत्यवते नमः।

ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।

ॐ सत्यबन्धवे नमः।

ॐ सदादराय नमः।

ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः।

ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः।

ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः।

ॐ वश्याय नमः।

ॐ वाताङ्गाय नमः।

ॐ वातरोगहृते नमः।

ॐ स्थूलाय नमः।

ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः।

ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः।

ॐ अप्रकाशाय नमः।

ॐ प्रकाशात्मने नमः।

ॐ घनाय नमः।

ॐ गगनभूषणाय नमः।

ॐ विधिस्तुत्याय नमः।

ॐ विशालाक्षाय नमः।

ॐ विद्वज्जनमनोहराय नमः।

ॐ चारुशीलाय नमः।

ॐ स्वप्रकाशाय नमः।

ॐ चपलाय नमः।

ॐ जितेन्द्रियाय नमः।

ॐ उदङ्मुखाय नमः।

ॐ मखासक्ताय नमः।

ॐ मगधाधिपतये नमः।

ॐ हरये नमः।

ॐ सौम्यवत्सरसञ्जाताय नमः।

ॐ सोमप्रियकराय नमः।

ॐ महते नमः।

ॐ सिंहाधिरूढाय नमः।

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

ॐ शिखिवर्णाय नमः।

ॐ शिवङ्कराय नमः।

ॐ पीताम्बराय नमः।

ॐ पीतवपुषे नमः।

ॐ पीतच्छत्रध्वजाङ्किताय नमः।

ॐ खड्गचर्मधराय नमः।

ॐ कार्यकर्त्रे नमः।

ॐ कलुषहारकाय नमः।

ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः।

ॐ अत्यन्तविनयाय नमः।

ॐ विश्वपवनाय नमः।

ॐ चाम्पेयपुष्पसङ्काशाय नमः।

ॐ चारणाय नमः।

ॐ चारुभूषणाय नमः।

ॐ वीतरागाय नमः।

ॐ वीतभयाय नमः।

ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः।

ॐ बन्धुप्रियाय नमः।

ॐ बन्धमुक्ताय नमः।

ॐ बाणमण्डलसंश्रिताय नमः।

ॐ अर्केशाननिवासस्थाय नमः।

ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः।

ॐ प्रशान्ताय नमः।

ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः।

ॐ प्रियकृते नमः।

ॐ प्रियभूषणाय नमः।

ॐ मेधाविने नमः।

ॐ माधवसक्ताय नमः।

ॐ मिथुनाधिपतये नमः।

ॐ सुधिये नमः।

ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः।

ॐ कामप्रदाय नमः।

ॐ घनफलाश्रयाय नमः।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें