देवी माहात्म्यं द्वात्रिशन्नामावलि

Durga Maa

दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गापद्विनिवारिणी।

दुर्गामच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी

ॐ दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा

दुर्गमज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोकदवानला

दुर्गमादुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी

दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता


दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी

दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी

दुर्गमासुरसंहंत्री दुर्गमायुधधारिणी

दुर्गमांगी दुर्गमाता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी

दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्लभा दुर्गधारिणी

नामावलीमिमायास्तू दुर्गया मम मानवः

पठेत्सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें