श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः

Annapurna

ओं अन्नपूर्णायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं पुष्ट्यै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः । ९ ।

ओं शर्वाण्यै नमः ।
ओं शिववल्लभायै नमः ।
ओं वेदवेद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं विद्यादात्रै नमः ।
ओं विशारदायै नमः ।
ओं कुमार्यै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं बालायै नमः । १८ ।

ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं भयहारिण्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं विष्णुजनन्यै नमः ।
ओं ब्रह्मादिजनन्यै नमः ।
ओं गणेशजनन्यै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः ।
ओं कुमारजनन्यै नमः । २७ ।

ओं शुभायै नमः ।
ओं भोगप्रदायै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ।
ओं भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः ।
ओं भवरोगहरायै नमः ।
ओं भव्यायै नमः ।
ओं शुभ्रायै नमः ।
ओं परममङ्गलायै नमः ।
ओं भवान्यै नमः । ३६ ।

ओं चञ्चलायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं विश्वमात्रे नमः ।
ओं विश्ववन्द्यायै नमः ।
ओं विलासिन्यै नमः ।
ओं आर्यायै नमः ।
ओं कल्याणनिलायायै नमः । ४५ ।

ओं रुद्राण्यै नमः ।
ओं कमलासनायै नमः ।
ओं शुभप्रदायै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं वृत्तपीनपयोधरायै नमः ।
ओं अम्बायै नमः ।
ओं संहारमथन्यै नमः ।
ओं मृडान्यै नमः । ५४ ।


ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं विष्णुसंसेवितायै नमः ।
ओं सिद्धायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं सुरसेवितायै नमः ।
ओं परमानन्ददायै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं परमानन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं परमानन्दजनन्यै नमः । ६३ ।

ओं परायै नमः ।
ओं आनन्दप्रदायिन्यै नमः ।
ओं परोपकारनिरतायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं भक्तवत्सलायै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्राभवदनायै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै नमः ।
ओं शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः ।
ओं शुभानन्दगुणार्णवायै नमः । ७२ ।

ओं शुभसौभाग्यनिलयायै नमः ।
ओं शुभदायै नमः ।
ओं रतिप्रियायै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं चण्डमथन्यै नमः ।
ओं चण्डदर्पनिवारिण्यै नमः ।
ओं मार्ताण्डनयनायै नमः ।
ओं साध्व्यै नमः ।
ओं चन्द्राग्निनयनायै नमः । ८१ ।

ओं सत्यै नमः ।
ओं पुण्डरीकहरायै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं पुण्यदायै नमः ।
ओं पुण्यरूपिण्यै नमः ।
ओं मायातीतायै नमः ।
ओं श्रेष्ठमायायै नमः ।
ओं श्रेष्ठधर्मात्मवन्दितायै नमः ।
ओं असृष्ट्यै नमः । ९० ।

ओं सङ्गरहितायै नमः ।
ओं सृष्टिहेतवे नमः ।
ओं कपर्दिन्यै नमः ।
ओं वृषारूढायै नमः ।
ओं शूलहस्तायै नमः ।
ओं स्थितिसंहारकारिण्यै नमः ।
ओं मन्दस्मितायै नमः ।
ओं स्कन्दमात्रे नमः ।
ओं शुद्धचित्तायै नमः । ९९ ।

ओं मुनिस्तुतायै नमः ।
ओं महाभगवत्यै नमः ।
ओं दक्षायै नमः ।
ओं दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः ।
ओं सर्वार्थदात्र्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ।
ओं नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै नमः ।
ओं सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः । १०८ ।

|| इति श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावलिः पूर्ण ||

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें