श्री मंगलगौरी अष्टोत्तर शतनामावलिः

Shiv Parivar

ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ गणेशजनन्यै नमः ।
ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः ।
ॐ गुहांबिकायै नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ गंगाधरकुटुंबिन्यै नमः ।
ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः ।
ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः (10)

ॐ कष्टदारिद्य्रशमन्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ शांभव्यै नमः ।
ॐ शांकर्यै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भद्रदायिन्यै नमः ।
ॐ मांगल्यदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वमंगलायै नमः ।
ॐ मंजुभाषिण्यै नमः (20)

ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ मंत्राराध्यायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ हेमाद्रिजायै नमः ।
ॐ हेमवत्यै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ नारायणांशजायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः (30)

ॐ निरीशायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ अंबिकायै नमः ।
ॐ मृडान्यै नमः ।
ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ मानिन्यै नमः ।
ॐ मेनकात्मजायै नमः ।
ॐ कुमार्यै नमः ।
ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः (40)

ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः ।
ॐ कात्यायिन्यै नमः ।
ॐ कृपापूर्णायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ कमलार्चितायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सर्वमय्यै नमः ।
ॐ सौभाग्यदायै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ अमलायै नमः (50)

ॐ अमरसंसेव्यायै नमः ।
ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ।
ॐ अखिलागमसंस्तुत्यायै नमः ।
ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः ।
ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः ।
ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः ।
ॐ हिरण्मय्यै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ सूक्ष्मायै नमः (60)


ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः ।
ॐ हरिद्राकुंकुमाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वकालसुमंगल्यै नमः ।
ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः ।
ॐ सामशिखायै नमः ।
ॐ वेदांतलक्षणायै नमः ।
ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः ।
ॐ कामकलनायै नमः ।
ॐ कांक्षितार्थदायै नमः ।
ॐ चंद्रार्कायितताटंकायै नमः (70)

ॐ चिदंबरशरीरिण्यै नमः ।
ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ मारारातिप्रियार्धांग्यै नमः ।
ॐ मार्कंडेयवरप्रदायै नमः ।
ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः (80)

ॐ सत्यधर्मरतायै नमः ।
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः ।
ॐ शशांकरूपिण्यै नमः ।
ॐ श्यामलायै नमः ।
ॐ बगलायै नमः ।
ॐ चंडायै नमः ।
ॐ मातृकायै नमः ।
ॐ भगमालिन्यै नमः ।
ॐ शूलिन्यै नमः ।
ॐ विरजायै नमः (90)

ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ प्रत्यंगिरांबिकायै नमः ।
ॐ आर्यायै नमः ।
ॐ दाक्षायिण्यै नमः ।
ॐ दीक्षायै नमः ।
ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः ।
ॐ शिवाभिधानायै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः (100)

ॐ ह्रींकार्यै नमः ।
ॐ नादरूपिण्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ त्रिगुणायै नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सुंदर्यै नमः ।
ॐ स्वर्णगौर्यै नमः ।
ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः । 108

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें